m2 Overactive m4 Swedenborginactive Geschiedenisactive Contactinactive Linksinactive m5 Organisatieinactive

De geschiedenis van de Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem in Nederland gaat terug tot het einde van de 19de eeuw. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen.

1876: Oprichting van de Academy of the New Church in Philadelphia, USA; ten behoeve van het hoger onderwijs aan kandidaten voor het priesterschap.

1881: Het echtpaar G. Barger start te Voorburg in Holland een eerste 'Nieuwe Kerk kring'.

1884: Bezoek van bisschop Benade aan Nederland.

1888: Een Nederlandse vertaling van: Het Nieuwe Jeruzalem en Zijn Hemelse Leer, uitgegeven door de Swedenborg Foundation  in New York, USA.

1899: De eerste volledige vertaling van Swedenborgs Hemel en Hel, door G. Barger overgezet uit het Engels, wordt door de Swedenborg Society in Londen uitgegeven.

1907: De General Church of the New Jerusalem ‑ Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem wordt officieel als rechtspersoon opgericht in de USA, Nederland en elders.

1912: De heer Ernst Deltendere, uit Brussel Belgie, wordt tot priester gewijd van de Algemene Kerk.

1920: In Den Haag worden tijdens een eredienst door Ds. Deltendere 84 personen gedoopt.

1922: Oprichting van de Eerste officiële gemeente van de Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem. Ernst Pfeiffer wordt de eerste predikant.

1937: Vele leden van de Algemene Kerk volgen Ds. E. Pfeiffer en H. Groeneveld in de afsplitsing naar Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma eveneens te Den Haag.

1937‑62: De kleine kring van de Algemene Kerk in Nederland blijft regelmatig bijeenkomen onder leiding van de heren Francis, Engeltjes en Lupker. De regelmatig bezoekende predikanten zijn de Revs.  Iungerich, Pryke en Rose.

1962: Oprichting van de 'Swedenborg Wetenschappelijke Vereniging' te Den Haag, dat het maandblad 'NOVA' uitgeeft, onder redactie van Dr. Durban Odhner.

1962‑67: Wekelijkse erediensten van de Algemene Kerk worden door Ds. J. Durban Odhner gehouden in de Riouwstraat 167 te Den Haag.

1968‑92: Vier maal per jaar worden er erediensten gehouden ten huize van Haagse leden.

1993: Onder leiding van Ds. Chris Bown worden de openbare erediensten weer gehouden in de vroegere kerkzaal te Den Haag.

1995-99: Regelmatig worden o.l.v. Rev. Fred Elphick erediensten georganiseerd in de kerkzaal Riouwstraat 167, Den Haag.Ook vinden er een aantal zogeheten lekendiensten plaats, maar de belangstelling daarvoor is gering.

2000-12: 2 of 3 keer per jaar werd de kleine Nederlandse gemeente bezocht door de Revs. Elphick en Applegren. De diensten worden op verschillende locaties gehouden omdat de zaal aan de Riouwstraat niet meer beschikbaar is.

2013: Stephen Muires bezoekt Nederland enkele keren maar hij blijkt meer over sjamanisme e.d. te spreken dan over het Latijnse Woord.

2014: Vanaf 2014 bezoekt Rev. Alan Cowley de leden en vrienden van de Algemene Kerk. In 2015 vindt er een geslaagd Nieuwe Kerk weekeinde plaats in Noordwijkerhout.

 

.....