m3 m4 m5 m7 Nederlandsinactive Engelsactive m10 m11

General Church of the New Jerusalem

website van de Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem te Bryn Athyn, Verenigde Staten

The New Church UK

website van de Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem in Engeland.

The Swedenborg Foundation

de Swedenborg Foundation is uit uitgever gevestigd te West Chester, Verenigde Staten. Ze publiceert vele boeken van en over Swedenborg. De zogenaamde Redesigned Standard Edition is hier gratis te downloaden in de vorm van pdf-bestanden.

The Swedenborg Society

de Swedenborg Society uit Londen, Engeland, geeft niet alleen Engelse vertalingen van de Swedenborg uit, maar publiceert ook edities in het oorspronkelijk Latijn. Tevens worden er regelmatig lezingen gegeven.

New Search

Een krachtige zoekmachine waarmee in diverse Engelse vertalingen kan worden gezocht, met onder andere

New Christian Bible Study

een website waar men niet alleen in Swedenborg's Geschriften kan lezen en zoeken, maar ook in vele bijbelvertalingen waaronder de Statenvertaling. Deze site biedt middels hyperlinks ook de mogelijkheid vanuit bijbelverzen naar relevante passages uit de geschriften te gaan.

Small Canon Search

een website die zich beperkt tot alleen die werken die door Swedenborg zelf tijdens diens leven zijn gepubliceerd.