m2 Overinactive Bijeenkomstenactive Swedenborginactive Verslageninactive Linksinactive m4 Aankondigingenactive

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 9 april 2016 bij de Lutherse Kerk te Breda.

Programma:

11:00 eredienst o.l.v. ds. Alan Cowley
 
12:00 lunch
 
13:00 studiemiddag rond het thema 'de geestelijke wereld'
 
17:00 einde bijeenkomst
 

Na afloop van de bijeenkomst kan er gezamenlijk worden gedineerd op een nader te bepalen locatie in het centrum van Breda.

Heeft u interesse in het bijwonen van eredienst en/of de studiemiddag?

Stuurt u dan een bericht naar info@newchurch.nl